<- Gå till Aktuelltöversikten

Trähusskolan del 2 genomfördes med tema risker, försäkring och skydd

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet i samarbete Träcentrum och andra aktörer i länet en trähusskola i flera delar. Den 21 november var det dags för del 2, ett seminarie med fokus på hur ett aktivt arbete med risker, försäkring och skydd bidrar till att vi bygger bättre, mer rätt, med färre resurser och därmed till rätt kostnad.

Läs mer om Klimatrådet här.