<- Gå till Aktuelltöversikten

Trähusskolan besökte nybyggnadsområdet Kungsängen

 

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola, hösten 2018 och våren 2019. Trähusskolan är en kunskapsdel för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län. Arbetsgruppen består av Träcentrum, Nässjö kommun, Jönköpings kommun, Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Jönköping, Länsstyrelsen, TOSITO AB, Smart Housing Småland, Arkitekthuset AB, Jönköping University och OBOS/Myresjöhus.

Den 10 april var det dags för Trähusskolans tredje del. Dagen arrangerades som ett studiebesök på Kungsängen i Jönköping där deltagarna bjöds på en förmiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Träffen fokuserade på markanvisningen på bostadsområdet Kungsängen, hur mycket trä har det blivit? Och vilka värden har skapats? (Ekonomiska, social, miljömässiga). Inledde dagen gjorde vår Landshövding Helena Jonsson som talade om Jönköpings vision om att bli ett plusenergilän och att råvaran trä är en viktig del av detta. Under dagen kom det upp många frågor rörande nya byggmetoder, nya material, risk- skydd- och försäkring. På plats var Tekniska kontoret i Jönköping, arkitekter, byggherrar och andra aktörer som kunde ge svar på åhörarnas frågor.Målet med Trähusskolan är att höja kunskapsnivån för alla berörda aktörer inom trähusbyggande, och studiebesöket på Kungsängen blev mycket uppskattat.