<- Gå till Aktuelltöversikten

Trähusskolan 10 april

Tema Studiebesök med fokus på ekonomiska, sociala, miljömässiga värden med mer trä i byggandet.

Välkommen till en förmiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola i flera delar. Förmiddagen den 10 april fokuserar på markanvisningen på Kungsängen i Jönköping, hur mycket trä har det blivit och vilka värden (ekonomiska, sociala, miljömässiga mm) har skapats?

När: Den 10 april, klockan 10:00 – 13:00.

Plats: Kungsängen Jönköping, samlingsplats Tellusgatan 3, Huskvarna

Målgrupp Arkitekter, bygglovshandläggare, politiker och du som arbetar med upphandling.

Kontakt: Hör av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se om du har några funderingar!

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION: Klicka här.

Arrangörer av Trähusskolan

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola, hösten 2018 och våren 2019. Trähusskolan är en kunskapsdel för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län.