<- Gå till Aktuelltöversikten

Träcentrum startar utbildning med inriktning industriellt byggande i Eksjö

Ny unik utbildning inom industriellt husbyggande

Till hösten kommer Träcentrum tillsammans med flera husproducenter från höglandet, Eksjö kommun, Vux i12 och Arbetsförmedlingen att starta en ny utbildning med inriktning industriellt husbyggande.

Utbildningen kommer att genomföras som en arbetsmarknadsutbildning inom ramen för Träcentrums avtal med Arbetsförmedlingen och den kommer att genomföras i Eksjö. Utbildningen är ett direkt resultat av det nuvarande och kommande behovet av nyrekrytering av personal inom det industriella byggandet.

Satsningen ligger helt rätt i tiden då behovet av nybyggnation av bostäder under överskådlig tid är stort såväl nationellt som internationellt.

"- Utbildningen kommer att fylla en mycket viktig funktion i regionen", säger Träcentrums VD PO Simonsson. "Jag är riktigt glad att vi tillsammans med industrin, Eksjö kommun, Vux i12 och Arbetsförmedlingen har lyckats skräddarsy en flexibel utbildning helt efter husproducenternas behov. Genom denna konkreta samverkan kan vi synkronisera resurserna och ge de som går utbildningen en unik chans till jobb. I och med detta så får vi en situation där såväl samhället som näringslivet och arbetstagarna kommer att vara vinnare."

David Johnsson, VD för Trä- och Möbelföretagen, säger: "- Trähusindustrin är avgörande för att klara bostadsförsörjningen. Industriellt byggande kan snabbt mildra den bostadsbrist vi ser idag. Varje extra lägenhet eller småhus kräver ungefär en ny medarbetare inom träindustrin. Med ökad efterfrågan är det viktigt att finna medarbetare med rätt kompetens för att långsiktigt kunna säkerställa konkurrenskraft och utveckling. Denna satsning är därför av stor vikt för landets förmåga att möta bostadsbristen och samtidigt ge fler en försörjning."

Innehåll i utbildningen kommer bland annat att vara Konstruktion/Byggteknik, Materialkunskap, Verktygskunskap och Ritningslära. Tanken är även att kunna bygga på individuellt unika delar som den studerande behöver komplettera med eller som företagen specifikt efterfrågar.

Esko Nykänen, produktionschef på Hjältevadshus, säger: "- Vi ser positivt på att få vara en del av utvecklingen av branschen och utbilda morgondagens trähusbyggare. Behovet har funnits länge och vi tycker att det är hög tid att komma igång. Traditionen för industriellt trähusbyggande är stark i regionen och det är  naturligt att det sker här samt helt avgörande att olika parter går ihop i ett starkt samarbete."

Daniel Sparre, produktionschef på Eksjöhus, säger: "- Personalen är en helt avgörande faktor för att vi skall kunna fortsätta, eller utöka tillverkning av industriellt byggda bostäder. Med duktiga medarbetare har vi möjlighet att bygga bostäder effektivt och med hög kvalitet.  Därför har vi stora förväntningar på denna utbildningssatsning och hoppas att den kommer bidra till att vi lyckas säkerställa en av våra viktigaste kuggar även i framtiden."

"- Det är väldigt positivt att vi med den här nya utbildningen kan matcha behovet av den kompetens som behövs hos husproducenterna på höglandet, och att det samtidigt på sikt kan öka sysselsättningen", menar Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun.

Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspart gällande utbildningen. "-Yrkesutbildningen är ett mycket positivt initiativ, dels för att hjälpa branschföretagen med utbildad personal men även för att öka integrationen med kompetent yrkeskraft. Rekryteringsbehovet är stort i branschen och intresset är stort bland arbetssökande", säger Jan Nordin, Arbetsförmedlingen.

Pressrelease i pdf