<- Gå till Aktuelltöversikten

Träcentrum jobbar aktivt efter nya miljöpolicyn

Genom att Träcentrum blev miljödiplomerade 2020 har arbetet för hållbar utveckling blivit tydligare och en mer strukturerad del av den vardagliga verksamheten. Med ett stort engagemang från alla medarbetare fortsätter ett aktivt arbete efter den nya miljöpolicyn.

Karola Martinsson har ansvaret för miljösamordningen på Träcentrum och berättar om flera konkreta exempel på hur miljöarbetet går till.

- Belysningen i kontorslokalerna har bytts och vi håller just nu på att se över armaturerna i övriga lokaler för att övergå till ledteknik, berättar hon. Under året räknar vi också med att installera rörelsedetektorer på de toaletter som saknar det, för att inga lampor skall stå och brinna i onödan.

Ett annat exempel är att det som en del i miljöarbetet har byggts och satts upp insektshotell och humleholkar, samt anordnats en plantering för blomning hela sommaren och en bit in på hösten, i syfte att ge mat åt humlor och bin.

- Att plantera för mångfald är inget nytt för Träcentrum. Ända sedan starten 1995 har det planterats en mängd olika buskar och träd. Utanför Träcentrum finns lindar, rönn, oxel, körsbär, prydnadsapel och ölandstok samt spireabuskar, säger Karola.

Läs mer i vårt artikel om hur det går till i praktiken!