11
2014-04-30 12:00

Träcentrum arrangerade frukostmöte om viktig fråga

Arbetsmiljöverket granskar 1000 arbetsplatser inom tillverknings-industrin i södra Sverige, vad innebär det för företagen?

Måndagen den 28 april arrangerade Träcentrum ett välbesökt frukostmöte för företag i träbranschen. Över 40 personer från olika företag deltog i träffen.

 Arbetsmiljoseminarie 3-webb

- Seminariet idag besöktes av både VD:aroch produktionschefer från olika företag, säger Thomas Strand på Träcentrum som arrangerat träffen. Det är stort intresse för frågan, vilket visar att branschen tar ett stor ansvar för arbetsmiljöfrågor.

 

Lars Nord från Arbetsmiljöverket berättade om hur en arbetsplatsgranskning går till, vad man tittar på och vad företaget särskilt ska tänka på. Lars pratade också om de nyheter som kommer 1 juli i år då det bl a kommer att utfärdas sanktionsavgifter istället för böter om granskningen visar på att föreskrifterna inte följs. Lars nämnde som exempel att om en anställd kör truck utan att ha ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren så kan företaget få betala sanktionsavgift även om den anställde har truckkort.

 Lars -Nord -arbetsmiljoseminarie
Lars Nord, arbetsmiljöverket

- Om en anställd kör trucken oansvarigt kan du inte ta ifrån honom truckkortet, som i sig är ett bevis på genomförd och godkänd utbildning, däremot kan du ta ifrån honom tillståndet att köra truck på just ditt företag, säger Lars Nord. Därför måste arbetsgivaren enligt föreskrifterna utfärda personliga tillstånd till alla anställda som kör truck på företaget.

 

1000 arbetsplatser inom tillverkningsindustrin i södra Sverige kommer att få besök av Arbetsmiljöverket under 2014. Fokus är arbetsgivare med 3 till 20 anställda. Inom träbranschen finns ett stort antal företag i den storleken. I inspektionsinsatsen granskas bland annat maskinsäkerhet, ergonomi, processäkerhet och kemiska och fysikaliska risker.

 

- Som vi så väl vet på Träcentrum är det många av de små företagen som inte hinner hålla sig ajour med allt som händer i omvärlden. En viktig roll för oss på Träcentrum är därför att hjälpa till att arrangera träffar om angelägna ämnen och se till att viktig information sprids till branschen, fortsätter Thomas Strand.

 

För mer information kontakta

Thomas Strand, Träcentrum

Thomasstrandwebsv Ver2

0730-554307, strand@tracentrum.se