<- Gå till Aktuelltöversikten

Tillväxtverkets generaldirektör på Träcentrum

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf i mitten av bilden.

Den 7/11 besökte Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf Träcentrum tillsammans med Tillväxtverkets regionalkontor i Jönköping. Syftet med besöket var att få mer information om och diskutera hur man jobbar med regional utveckling i Jönköpings län. I samband med detta informerade Träcentrum om såväl regionalt utvecklingsarbete som om tre pågående projekt för regional utveckling som Tillväxtverket medfinansierar. Läs mer om dessa projekt nedan. Under besöket gjordes även en rundvandring i anläggningen.

Anställningsbarhet inom träindustrin - Enklare väg till jobb

Projektet "Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare väg till jobb" syftar till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare och förenkla arbetssökandes introduktion på arbetsmarknaden inom tre huvudaktiviteter:

- Mentorskap/coaching av företag

- Coaching och träning av social kompetens hos kursdeltagarna

- Utveckling av metoder för matchning av deltagarnas kompetenser och erfarenheter mot företagens behov

BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 totalbudget på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer

Coachningsprojektet

En av delarna i Träregion Småland är coachningsinsatser mot små företag. Träcentrum som ansvarar för genomförandet av denna del startade upp arbetet under sommaren 2012. Etapp 1 avslutades december 2014 och etapp 2 påbörjades januari 2015. Träcentrum skall tillsammans med företagen kartlägga vad respektive företag anser att de behöver för att kunna vidareutveckla sin verksamhet. Projektet vänder sig till små och medelstora trärelaterade företag i Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län och har medfinansiering från EU till och med april 2018.

Vill du veta mer? Kontakta Bodil Svensson, affärsområdeschef för Utbildning & Utveckling på Träcentrum, på telefon 0380 – 5543 13 eller bodil@tracentrum.se