<- Gå till Aktuelltöversikten

Tillväxtverket: Framtidens utmaningar kräver samarbete

Tillväxtverket har sedan 2017 finansierat cirka 80 projekt inom området ”Enklare väg till jobb”. Träcentrum driver ett av dessa projekt, ”Anställningsbarhet inom träindustrin - enklare väg till jobb 2.0", som syftar till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare och förenkla arbetssökandes introduktion på arbetsmarknaden inom tre huvudaktiviteter:

- Mentorskap/coaching av företag

- Coaching och träning av social kompetens hos kursdeltagarna

- Utveckling av metoder för matchning av deltagarnas kompetenser och erfarenhet mot företagens behov

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf skriver om de erfarenheter som Tillväxtverket tillsammans med projekten fått, och vilka slutsatser man dragit kring vad som leder till framgång, läs mer här.