11
2016-05-12 14:00

Temadag om Strategisk Leverantörssamverkan

JTH

Den 12 maj var det dags för Träcentrums, TMF:s och Jönköping Universitys gemensamma temadag om strategisk leverantörssamverkan. 

Fokus för temadagen låg på hur man genom hållbara och långsiktiga lösningar kan utveckla starka och konkurrenskraftiga leverantörer. Under dagen diskuterades hur teori kan omsättas till praktik, vad vi kan göra och hur andra har gjort. Intressanta föredrag och fallstudier från branschen presenterades också.

Föredagshållare under dagen var:

Kurt Tingdahl, VD på OFFECCT, som inledde dagenoch talade om mål och syfte med effektiv leverantörssamverkan.

Per Hilletofth, Professor i logistik vid Tekniska Högskolan i Jönköping, som tillsammans med företaget  Scandinvaian Business Seating talade om strategiska val och motiven till varför man flyttar hem produktion till hemmamarknaden och vinningne med nära samarbeten.

David Eriksson, forskare inom logistik vid Jönköpings Tekniska Högskola, höll föredrag om att ansvar för hållbarhet och sociala frågor är tätt kopplade till styrning och design av försörjningskedjor.

Robin Ljungar, Miljö- och hållbarhetschef på TMF, informerade om Möbelfakta som verktyg.

Niclas Gemfeldt, som tidigare arbetat med bl a affärsutveckling inom supply chain på IKEA, talade om Utveckling av försörjningskedjan för maximal kundnytta, strategiska val för styrelse och ledning.

Annika Engström och Jenny Bäckstrand, forskare på Jönköpings Tekniska Högskola, höll workshop med tema "Effektiv kommunikation i uppgiftshangering skapar en lärande organisation".

Nils-Erik Ohlson, från Siemens Industrial Turbomachinery, berättade om hur de använt de visuella verktygen och vilka resultat det har gett.