<- Gå till Aktuelltöversikten

Temadag inom BOOST genomfördes kring ledningssystem för kvalitet och miljö

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer. Projektet är kopplat till Smart Housing Småland. RISE är projektägare, och Jönköping University, Linnéuniversitetet och Träcentrum är samarbetspartners i projektet.

Ett av delprojekten i BOOST är handlar om affärsmodellsinnovering vilket innebär att man sätter fokus på förnyelse av små och medelstora företags affärsmodeller. Delprojektet leds av Jönköping University.

Inom ramen för delprojektet Affärsmodellsinnovering anordnades den 23 januari en temadag kring ledningssystem för kvalitet och miljö. Emilia Samuelsson från Jönköping University hade satt samman programmet för dagen tillsammans med Peter Landin från Qvalify och Lars Persson från Bröderna Perssons Specialsnickeri. Hon säger:  

- Vi ville sprida kunskaper om ledningssystem för kvalitet och miljö och samtidigt ge deltagarna möjlighet att diskutera frågor kopplat till området. Det har varit värdefull att tillsammans i gruppen prata om möjligheter och utmaningar.

På programmet under temadagen fanns bl a grundläggande kunskaper om kvalitets- och miljöledningssystem, principerna bakom olika system, vägar till certifiering samt hur ett effektivt ledningssystem kan stödja affärsmodellsinnovering.

Har du frågor kontakta Emilia Samuelsson: Emilia.Florin-Samuelsson@ju.se eller Anders Melander anders.melander@ju.se

Läs mer om BOOST på: www.smarthousing.nu/BOOST