<- Gå till Aktuelltöversikten

Tack till alla er som deltagit i vår marknadsundersökning

Under våren har Träcentrum med hjälp från två studenter från Tekniska Högskolan i Jönköping, Dennis och Marcus, genomfört en marknadsundersökning som bl a kommer ligga till grund för vår kommande treårsstrategi. Stort tack till alla er som tagit er tid att besvara undersökningen! Vi kan med glädje konstatera att Träcentrum får mycket positiva omdömen för samtliga våra affärsområden Kompetensutveckling, Företagsutveckling och Mötesplatsverksamhet.