11
2016-03-16 00:00

Snabba resultat med japansk metodik

Jönkoping International Business School, Jönköpings Tekniska Högskola och Träcentrum arrangerade gemensamt ett intressant studiebesök hos Dörr- och Portbolaget i Vittaryd utanför Ljungby. Tema för träffen var "Utmaningsdrivet strategiarbete".

Tolv småländska företag deltar i ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla metoder för utmaningsdrivet strategiskt arbete i mindre och medelstora företag. Projektet utgår från Hoshin Kanri som bygger på Toyotas arbetssätt för strategi.

Vid besöket hos Dörr- och Portbolaget deltog flera företag från projektet. De lyssna på hur Träcentrums David Andersson tillsammans med Mikael Thulin från Mikado Industrikonsult konkret arbetat med att implementera HOSHIN-principer som t ex rutiner för att Planera, Utföra, Följa upp och Förbättra. Anders Melander från Jönkoping International Business School och Fredrik Elgh från Jönköpings Tekniska Högskola var med vid träffen. - Tanken med att träffas här är att kommunicera potentialen i att jobba enligt Hoshin-metoden.

Dörr och Portbolagets VD Johan Ahlin säger: - När David först kom hit tyckte vi att han ställde en massa jobbiga frågor om varför vi gjorde saker på olika sätt. Men efterhand - och ganska snabbt - märkte vi att hans frågor hjälpte oss att utvecklas och vi ser nu tydligt att den organisatoriska utvecklingen även medfört en betydande effektivitets- och lönsamhetsförbättring. Innan arbetet med HOSHIN startade låg omsättningen per anställd på 1,2 mkr/år, och nu då man nu ett och ett halvt år senare har genomfört omfattande förändringar ligger omsättningen per anställd på 1,48 mkr/år.

 - Det som kommit ut av detta är att jag personligen känner ett helt annat lugn och helt plötsligt har jag för mycket tid över. ”Daglig styrnings-projektet” som startades gav en helt otroligt respons bara efter en vecka. Saker kom fram i tid - och före till och med. Jag behövde inte jaga svar längre utan allt bara flöt på. De olika arbetsgrupperna visste precis vad de skulle göra och såg då till att det blev gjort.

 - David och Mikael som har varit våra kontakter i detta projekt har lärt oss en massa nya sätt att tänka och se saker och ting på. Jag tror att när detta projekt är färdigt, och när Träcentrum har tagit fram en mall för hur man kan jobba, så kommer det att underlätta för många företag i branschen. Det svåra är kanske att man som företag behöver vara öppen och se att förändringar kan vara till nytta.

Lotta Fonsell, VD på Villa Vida, som deltog vid träffen hos Dörr- och Portbolaget, säger:

- Studiebesöket gav en hel del input och energi i vårt eget strategiarbete. Vi inser också att de frågor vi brottas med är ganska lika. Kul att se att ett företag har tagit sig igenom processen och fått så stor utdelning på det investerade arbetet. Så det är absolut intressant att besöka andra företag och kunna diskutera. I detta fallet var ju dessutom Dörr- och Portbolaget ganska lika oss i storlek vilket ju gör att vissa saker blir direkt jämförbara.

Vi har själva startat vårt arbete sedan några månader tillbaka och vi tycker att det går bra framåt, David och Anders förser oss också med bränsle när vi tycker att det går lite trögt.

Vill du veta mer? Kontakta David Anderssom på Träcentrum eller Anders Melander vid Jönköping International Business School.

Dörr & Portbolaget har 19 anställda och en årsomsättning på ca 27 miljoner. Företaget tillverkar dörrar, portar och entrépartier helt efter kundens önskemål. Den huvudsakliga marknaden är från Dalälven i norr till Skåne i söder. Stora kunder är olika byggföretag som tex Peab, NCC och Skanska men även bostadsrättsföreningar i huvudsak i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Dop6Dop10Dop7Vinnova RGB Ram