<- Gå till Aktuelltöversikten

strategisk leverantörssamverkan

TMF, Tekniska Högskolan i Jönköping och Träcentrum bjuder in till leverantörsdag 7 maj 2015

Svensk trä- och möbelindustri står inför en rad utmaningar där bland annat konkurrens från
lågkostnadsländer ställer krav på effektivare produktion, ökad grad av specialisering med rätt
kvalitet och med långsiktigt mer kostnadseffektiva lösningar. För att möta dessa utmaningar
krävs en stark och kompetent underleverantörsindustri som kan ta fram och leverera
lösningar till möbelindustrin. Ett väl utvecklat samarbete är därmed en viktig framgångsfaktor
för branschen.

Detta är ett tillfälle att ta del av intressanta föredrag, studier från branschen och idéer för
framtiden med fokus på samverkan mellan leverantör och producent inom trä- och
möbelindustrin – en dag med möjlighet att nätverka och diskutera med andra företag kring
det viktiga området strategisk leverantörssamverkan.

Läs hela programmet här...

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping

Tid: 09.30-16.00

Kostnad: 400 kr/deltagare

Anmälan senast 20 april - följ länken till programmet för att få information om hur anmälan skall göras.