<- Gå till Aktuelltöversikten

Storsatsning på kompetensutveckling i Jönköpings län

Regionförbundet i Jönköpings län har enhälligt beslutat att bevilja 2,7 miljoner kronor till Träcentrum för kompetensutvecklingsinsatser.

– Behovet av insatser i länet är omfattande och Träcentrums projekt som nu får finansering av Regionförbundet är ett mycket bra initiativ, säger Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist (M).

Projektet omfattar totalt 3 575 000 kr för kompetensutveckling inom olika områden bl a förbättringsledning, CAD/CAM, Lean, ytbehandling mm. Regionförbundet medfinansierar projektet med 75% och medverkande företag står för 25% av kostnaderna.

Målgruppen för projektet är anställd personal på trärelaterade företag i Jönköpings län.

Läs mer på Regionförbundets hemsida

Träcentrums pressinformation (pdf)