<- Gå till Aktuelltöversikten

Storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har beviljats 9 miljoner kronor från EU:s strukturfonder för att utveckla boende- och bostadsfrågor i projektet BOOST - Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor.

 

Målet är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

 

Områden

Metadesign där man inventerar, analyserar och presenterar nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet (leds av Linnéuniversitetet).

 

Tekniska prototyper där man tar fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (leds av Glafo, glasforskningsinstitutet).

 

Affärsmodellsinnovering där man utvecklar ett spektrum av affärsmodeller för nyproducerade bostäder som passar för små och medelstora företag och som sätter användaren i centrum (leds av Jönköping University).

 

Projektet är kopplat till Innovationsmiljön Smart Housing Småland smarthousing.nu som är en Vinnväxtmiljö.

 

Partnerskap

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

 

Projekttid

160930-200228

 

Kontaktpersoner

Johan Palm, Träcentrum, projektledare BOOST, johan@tracentrum.se, 070-268 09 31

Kirsi Jarnerö, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, kirsi.jarnero@sp.se, 070-579 97 19