11
2012-12-31 00:00

Störningsanalys på Malmbäcks-Werken

-Hur mycket och hur effektivt utnyttjar vi egentligen våra maskiner?

Den frågan ställde sig Jonas Malmqvist, produktionschef på Malmbäcks-Werken MBKW i Malmbäck. Och för att få ett svar har verktyget störningsanalys använts.

MBKW ingår i nätverket Inredningsalliansen där man i en utbildning gått igenom hur mycket av maskinernas tidskapacitet som är värdeskapande för kunden. OEE (Overall Equipment Efficiency), eller TAK (Tillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitet) på svenska, ger ett värde på hur mycket av den tid vi lägger ned vid en maskin som faktiskt skapar värde för kunden. Efter mätningen görs en analys av vilka förbättringar som kan göras och en prioritering för att få ut mesta möjliga av de förbättringsresurser man lägger ner.

Benny Sundberg, VD på Malmbäcksverken, konstaterar att det finns stor utvecklings-potential.

-Vi trodde att vi var duktiga på att utnyttja våra CNC maskiner. Utan projektet med Träcentrum och Inredningsalliansen hade vi inte kommit i kontakt med detta arbetssätt. Nu kommer vi i framtiden att arbeta med frågorna och jobba med förbättringsåtgärder.

Så här går det till

OEE/TAK innebär att du lär dig läsa av maskinens egentliga kapacitet samt att styra och förbättra efter givna förutsättningar.

Grundarbetet görs under minst en vecka där operatören skriver ner vad som händer i maskinen utifrån stopporsaker och sammanställer detta i en rapport. Analysarbetet görs med flera olika metoder som fiskbensdiagram, frekvensstudier och fem Varför. Efter genomförda förbättringar görs en ny mätning för att verifiera att förbättringarna gett önskat resultat. När analysen är klar görs en prioriteringslista med ansvariga personer som får tid och resurser för att genomföra förbättringsåtgärderna.

Sedan börjar en ny mätning på den nya nivån. Har förbättringarna fått önskat resultat införs de nya rutinerna och en ny omgång mätningar, analyser och förbättringar kan startas.

För mer information och offert kontakta David Andersson, Träcentrum, 0380 – 55 43 80, 0725-63 44 00, david@tracentrum.se