<- Gå till Aktuelltöversikten

Stöd till digitaliseringsutveckling för industrin

Träcentrum beviljas 1,6 MSEK från Tillväxtverket för att i projektet "Indigo Norra Småland" arbeta med digitaliseringsutveckling för industrin

Digitaliseringen kommer att vara en av de största drivkrafterna för industrins utveckling och framgång. Det finns ett uttalat behov att öka kunskapen om digitalisering och öka användandet av digital teknik i små och medelstora tillverkande företag för ökad konkurrenskraft (se t.ex. Regeringens nyindustrialiseringsstrategi, Jönköpings läns digitala agenda och Region Jönköpings läns Regionala Utvecklingsstrategi (RUS).

Tillväxtverket motiverar satsningen på digitaliseringsstöd på följande sätt: "För företag handlar det om allt från effektivare sätt att organisera sin verksamhet till utveckling av helt nya produkter och tjänster. Därmed utmanar digitaliseringen också etablerade affärsmodeller och strukturer - och företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut".

Projektet som Träcentrum ska arbeta med kommer att främja ökad tillväxt och hållbar konkurrenskraft för små och medelstora industriföretag i regionen genom ökad digitaliseringsgrad, i enlighet med RUS delstrategi om en internationellt ledande industriregion. I projektet ska Träcentrum väcka intresse och skapa förutsättningar för att införa digitalisering för företag i regionen.

Bodil Svensson, affärsområdeschef för utbildning och utveckling på Träcentrum säger:

"- Kortfattat handlar det om att genomföra två nätverk inom digitalisering för tillverkande industri i främst Jönköpings län men även i delar av Kalmar och Kronobergs län. Mellan nätverksträffarna coachas företagen individuellt inom ett område avseende digitalisering som de själva valt."

Projektet är en samordnad satsning av IUC Sverige AB där Träcentrum som ett Industriellt Utvecklings Center (IUC) tillsammans med 7 andra IUC-bolag ska genomföra parallella projekt i olika delar av Sverige. Förutom IUC-bolagen kommer Träcentrum i projektet att samverka med flera regionala aktörer och . det kommer således att finnas med såväl träföretag som tillverkande industrier från flera branscher i projektet.

Länk till information hos Tillväxtverket:

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/nyhetsrummet.html#/pressreleases/de-ska-coacha-foeretag-att-hoeja-digitaliseringstakten-1927861?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=current_news

För mer information kontakta:

Bodil Svensson, affärsområdeschef Utbildning & Utveckling Träcentrum, 0380 - 55 43 13