<- Gå till Aktuelltöversikten

SPS Best paper award i kategorin High industrial relevance

Malin Löfving, Träcentrum Nässjö; Peter Almström, Chalmers; Caroline Jarebrandt, Boel Wadman och  Magnus Widfeldt, RISE, har tilldelats SPS best paper award i kategorin High industrial relevance för deras papper ”Guide for Automation of Low Volume Production”. Pappret presenterar en guide för flexibel automation för lågvolymproduktion och lärdomar och erfarenheter från företag som har testat att använda guiden.  Guiden har utvecklats i forskningsprojekten “Producera i Sverige -Swedprod” och ”LoHiSwedprod” och finns online på www.edig.nu/swedprod.

Swedish Production Symposium (SPS) är en internationell vetenskaplig konferens som arrangeras vartannat år och samlar omkring 150-200 deltagare. SPS20 arrangerades på Jönköping University, men på grund av pågående pandemi var konferensen digital.

-”Vi fick priset för att vi tillsammans med medverkande företag har utvecklat en guide för automationsbeslut som är anpassad till företag med lågvolymproduktion och tillgänglig för alla. Guiden har testats av de medverkande företagen under projektets gång och vi har anpassat den efter företagens behov och förutsättningar.” säger Malin Löfving, Träcentrum.

-I LoHiprojektet har vi anordnat teknikworkshoppar under vår och höst med fokus på den industriella spridningen och de har varit uppskattade av företagen, fortsätter Malin Löfving från Träcentrum.

Motiveringen:

“The paper presents a guide aimed at supporting low volume automation. The guide is developed in collaboration with five manufacturing companies from different industrial sectors. The collaborative process between the researchers and the intended users (i.e. low volume manufacturers) and the requirements specification contributed to a tool that is perceived as useful. Finally, there is a potential for practical use since the tool is available for everyone through an open homepage.”