<- Gå till Aktuelltöversikten

Spännande utbildningar för inköpare och logistiker

Inom projekt STORK erbjuds inköpare och logistiker spännande och intressanta utbildningar:

 

Excel för inköpare/logistiker

Behöver er verksamhet utveckla den analytiska förståelsen för era inköp och i slutändan spara pengar? Vill du utveckla din kunskap inom Excel och samtidigt lära dig grunderna inom analys-och visualiseringsverktygen Power Query, Power Pivot och Power BI?

Under den här utbildningen får du möjlighet att utveckla dina Excelkunskaper med praktiska övningar som är anpassade för inköp. Vi kommer bearbeta data för en spendanalys i Excel, Power Pivot och Power Query samt visualisera den i Power BI.
Kunskapen tar du med dig vidare till ditt företag för att bidra med goda insikter till ert strategiska- och operativa inköpsarbete samt ge ledningen en god förståelse för inköpsmönster.

Information och anmälan

Excel för inköpare/logistiker - plats Ljungby start 3 maj (platser kvar)

Excel för inköpare/logistiker - plats Nässjö start 15 augusti

 

Förhandlingsmetodik

I denna utbildning träffas vi fysiskt för att gå igenom en Förhandlingsmetodik. Vi jobbar både med en strategisk vinkel men också de förhandlingar som pågår i daglig verksamhet och kontakt med
leverantörer för att lösa problem eller minimera risker.

Information och anmälan

Förhandlingsmetodik Genomförs på 3 orter

Kalmar 30 maj

Ljungby 31 maj

Nässjö 1 juni

 

Mer information

Kontakta Kristina Thibom kristina@tracentrum.se, Thomas Strand strand@tracentrum.se på Träcentrum eller Henrik Petersson henrik@campusljungby.se om du vill veta mer om projekt STORK och de utbildningar som är aktuella just nu.

Vill du veta mer om projekt STORK

Vi frågar Henrik Peterson på Campus Ljungby som är projektledare för projekt STORK

Vilken typ av företag är det som deltar i projektet?
Fördelen med STORK är att alla tillverkande företag är välkomna. Under vintern och den tidiga vårens utbildningar har vi haft deltagare såväl från det lilla familjeföretaget som det stora globala företag med verksamhet i Småland. Det är en stor fördel om fler än en person per företag deltar. Inköpsorganisationer har ofta en stor möjlighet att påverka ett helt företags totala resultat men för att kunna göra en förändring och ett kunskapslyft för såväl individen som företaget så rekommenderar vi att även andra delar av företaget deltar i våra kurser och utbildningar.

Hur gör man om man vill delta i projektets aktiviteter?
Det enklaste är att du kontaktar någon av oss i projektgruppen. För Jönköpings län så är det enklast att kontakta Kristina eller Thomas på Träcentrum i Nässjö men det går givetvis bra att ta kontakt med mig på Campus Ljungby också. Ni finner våra uppgifter på respektive hemsida

Vad är på gång just nu i STORK?
Just nu pågår våra fristående utbildningsmoduler i det vi kallar ”En utbildningsresa 2022”. Detta program pågår fram till midsommar och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till våra aktiviteter. Utöver detta kommer vi under våren och hösten att genomföra ett antal excel utbildningar, främst riktade till dig som arbetar med inköp eller logistik. Deltagandet i våra aktiviteter är kostnadsfritt och ingår i erbjudandet för STORK, men kräver att man som företag är ansluten till projektet.

Kontakta Kristina Thibom <a href="mailto:kristina@tracentrum.se">kristina@tracentrum.se</a>, Thomas Strand <a href="mailto:strand@tracentrum.se">strand@tracentrum.se</a> på Träcentrum eller Henrik Petersson <a href="mailto:henrik@campusljungby.se">henrik@campusljungby.se</a> om du vill veta mer om projekt STORK.