<- Gå till Aktuelltöversikten

SmeLand - nytt samverkansprojekt

SmeLand handlar om stöd till små och medelstora företag (SME) i Småland, som namnet antyder. Projektet är ett samverkansprojekt mellan IUC i Kalmar, Träcentrum i Nässjö och CIL i Ljungby, för att täcka industri och industrinära företag i de tre småländska regionerna Jönköping, Kronoberg och Kalmar.

Det händer att företag inte har en tydlig bild hur de kan få rätt stöd från olika aktörer i regionerna, det vill projektet råda bot på. Själva målet med projektet är att hitta en tydlig struktur och ett tillvägagångssätt för att ge starthjälp till företag i regionerna så att de kan påbörja sina förändrings- och förbättringsresor. Rent konkret betyder det att projektet ska skapa en ”best practise” och kvalitetssäkra hur företagsbesök, diagnoser (nulägesanalyser) och handlingsplaner sker och tas fram.

Projektets tillvägagångssätt innebär att vi inventerar och analyserar ”alla” befintliga modeller och metoder samt samverkanspartnernas egna erfarenheter, för att hitta de nyckelmoment som verkligen fungerar och ger effekt hos företagen. Så projektets huvudaktivitet kommer bestå av att testa olika metoder och moment via företagsbesök och diagnoser för att skapa handlingsplaner med hög kvalitet. Parallellt med alla kontakter med företagen kommer det finslipas på ”best practise”. Under tiden kompetensutvecklar vi både våra samverkans- och samarbetspartners och stärker förmågan att leverera stöd till företagen med hög kvalitet, allt inom ramen för Smart Industri. Dessa ”certifierade” individer kallar vi Industricoacher.

Efter 18 månader har vi en validerad modell som har då testats på 70 SME-företag i Småland. Vi har dessutom ett nätverk för Industricoacherna på plats, där tillgång till metoder och verktyg finns samt möjlighet till erfarenhetsåterföring och vidare utveckling av modellen.

Om ni kontaktar en Industricoach, så vet ni att ni får högkvalitativ hjälp att utveckla ert företag och er verksamhet.

Läs mer här

Kontaktperson för projektet hos Träcentrum:

Joakim Brobäck, vd

0380-554310

joakim@tracentrum.se

Kontaktperson SmeLand/IUC Kalmar:

Daniel Olsson, Projektledare

0730-89 90 40

daniel.olsson@iuc-kalmar.se