<- Gå till Aktuelltöversikten

Smart Housing Småland vinnare av Vinnväxt

Smart Housing
Idag vid lunch stod det klart att Smålands ansökan om att utveckla innovationsmiljön Smart Housing blir en av tre vinnare i Vinnovas stora Vinnväxt-program. Vinsten betyder att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom ramen för Smart Housing. Bakom ansökan står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i hela Småland.

-          Detta innebär en enorm möjlighet och satsning som kommer att bli en mycket viktig del i länens och även Sveriges tillväxt, säger Per-Erik Eriksson, SP Trä, som är processledare för satsningen.

Visionen är att Smart Housing ska utvecklas till en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Nya former av samverkan ska utvecklas mellan näringsliv, forskning och offentlig verksamhet genom bland annat miljöer för test och demonstration. Mötesplatser, affärsutvecklingsprojekt och prototyper kommer att utvecklas inom ramen för Smart Housing.

-          Redan första året kommer vi att dra igång med workshops, förstudier, företagscoachning, produktframtagning och börja etablera en prototypverkstad, säger biträdande processledare Marianne Grauers från Glafo.

Arbetet med att ta fram ansökan har skett genom största möjliga delaktighet. Över 100 personer har deltagit i öppna workshops, möten och skrivit delar till ansökan. Bland annat genomfördes tre framtidsverkstäder där företag, offentliga och akademi träffades för att skapa visioner och handlingsinriktningar till ansökan. I sitt beslut skriver Vinnova:

”Tillväxtpotentialen och viljan till förnyelse bedöms vara hög. Initiativet uppvisar hög trovärdighet kring sin genomförandeförmåga genom hög kompetens, engagemang och ett mycket starkt regionalt ledarskap för initiativet. Sammantaget är detta ett mycket väl utvecklat förslag från en region med tydliga ambitioner och bra förutsättningar för satsningen”.

Den regionala finansieringen från regionförbunden och länsstyrelserna i Småland, näringslivet samt högskolorna och instituten är tillsammans 28 Mkr för de första 3,5 åren. Totalt har Vinnova beviljat ytterligare 22 Mkr för samma period med intentionen att finansiera satsningen i 10 år.

Under sommaren börjar processledningen formera de första insatserna i arbetet och redan i höst kommer de första faserna i Smart Housing ta form.

För ytterligare information kontakta

Per-Erik Eriksson                                                      Processledare                                                           Per-Erik.Eriksson@sp.se                                      010-516 62 66                                                           

Marianne Grauers Biträdande processledare marianne.grauers@glafo.se

Carin Karlsson Kommunikationsansvarig carin.karlsson@lansstyrelsen.se 010- 223 71 48

 

Ytterligare material finns också att hämta på www.smarthousing.nu.