Utveckling
2016-12-16 07:00

Smart Housing ordnade populär inspirationsdag

Smart Housing ordnade populär inspirationsdag

Den 15 december ordnade Smart Housing en inspirationsdag med efterföljande middag på Träcentrum. Inspirationsdagen bjöd på många intressanta inslag, visning av prototyper samt mingel och kontakter mellan deltagarna.

Några av inslagen under dagen var "Build a business in 90 days" med innovationskonsulter från Implement Consulting Group. De forskningsarbeten som pågår inom ProWOOD presenterades av doktoranderna, liksom genomförda SHS-förstudier med olika teman. Processledare Mikael Ludvigsson från Smart Housing pratade om planer för de kommande åren, där bl a systerprojektet BOOST* som just startat är ett spännande exempel på vad Smart Housing leder vidare till.

Under kvällens middag talade landshövding Håkan Sörman och delade ut årets Smart Housing-pris, exklusivt framtaget av professor och glasdesigner Erika Lagerbielke. Priset i år gick till Martina Boström och Kaj Granath, båda från Jönköping University.

* BOOST: Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt. EU-finansierat projekt med övergripande mål att öka innovationskraften och hållbarhetsperspektivet hos små och medelstora företag som verkar inom boende och byggande i glas och trä. Dessutom etableras samarbeten mellan företagen, de småländska akademierna, branschorganisationerna, myndigheter och institut. Projektet fokuserar på tre områden; metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering.