<- Gå till Aktuelltöversikten

Skogs- och klimatseminarium 6 februari på Träcentrum

Klimatrådet arrangerar i samarbete med aktörer i länet ett seminarium om skogens nyttor. Syftet är att öka kunskaperna om långsiktiga och hållbara metoder för skogen, skogens inverkan på växthusgasutsläpp. Skogen har många värden så som kulturella, biologiska och ekonomiska, men skogen ger oss även möjlighet till rekreation och energi.

Skog- och klimatseminariet arrangeras av Klimatrådets två fokusgrupper Förnybar energi, jord- och skogsbruk samt Anpassning till klimatförändringar, samt i samarbete med Skogsstyrelsen, LRF, Naturskyddsföreningen, Träcentrum och Södra.

När: den 6 februari, kl 09:00-12:00, fika från 08:30 och lunch serveras 12:00

Plats: Träcentrum i Nässjö, Framtidsvägen 1

Målgrupp: Du som jobbar med skog- och klimatfrågor, politiker och beslutsfattare

Länk till inbjudan