<- Gå till Aktuelltöversikten

Seminarium/webinarium 7 september: Inköpsstrategi; Med kunden i fokus, för ökad lönsamhet

Vill du utveckla företagets inköpstrategier och på så sätt stärka positionen som flexibelt och kundanpassat företag? Vill du skapa en konkurrenskraftig samverkan med era kunder och leverantörer?

I detta seminarium kommer du få en inblick om metoden för kundifferentierat inköp. En metod för att göra strategiska inköpsval med utgångspunkt i kundkrav och dess konkurrensfördelar. Metoden bidrar även till förbättring av den interna kommunikationen av kundkraven genom att erbjuda faktabaserad visuella verktyg.

Läs mer här.

Anmälan finner du här.   Observera att du ombeds ange om du avser delta fysiskt på Garvaren i Ljungby, eller digitalt.