<- Gå till Aktuelltöversikten

Seminarie om energieffektiva småhus

BeSmå är ett innovationskluster för energieffektiva småhus, och har Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF (Trä- och möbelföretagen) som huvudman. Innovationsklustret startade år 2013 med syfte att stödja utveckling och spridning av energieffektiva produkter och komponenter för energieffektiva småhus och att öka andelen energieffektiva småhus.

På Träcentrum höll innovationsklustret den 5 november ett seminarium som riktades brett till alla som påverkar energianvändningen i småhus.

Anders Rosenkilde och Robin Ljungar från TMF, Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier, Dag Lundblad, Energimyndigheten, Kristian Einarsson och Lin Liljefors från Boverket var några av talarna som gav de 75 personerna i publiken trendspaningar och senaste nytt, och berättade om energieffektivisering, klimatdeklarationer och färdplaner.

Se några bilder på arrangörer, publik och talare från dagen.