<- Gå till Aktuelltöversikten

Se filmen om utbildningen Produktutvecking med möbeldesign!

Tekniska högskolans tvååriga högskoleutbildning Produktutveckling med möbeldesign, 120 hp, genomförs på och i regi av Träcentrum i Nässjö.

Se vår alldeles färska film om utbildningen här!

Utbildningen ger studenterna förutsättningar för att bli designmedvetna produktutvecklare med hög kompetens inom möbel- och inredningsbranschen. Genom utbildningen förbereds studenterna för att kunna formge, konstruera och marknadsföra möbler. Utbildningen utvecklar en helhetssyn på designprocessen och ger djupare kunskap inom möbelkonstruktion, 3D-modellering och hållbar design.