<- Gå till Aktuelltöversikten

Se filmen om glaslaminering!

I delprojektet Tekniska prototyper inom BOOST (läs mer om BOOST nedan) har fokus varit att ta fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (leds av RISE Glas), samt forskning kring funktionsnära värden och BIM (leds av Jönköping University).

För glaslaminering köptes en lamineringsmaskin in, vilket varit till stor användning i projektet. Se filmen och fascineras av vilken spännande värld glaslaminering och forskning om glas här.

BOOST

Projektet BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och har varit en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 och avslutas inom kort. Målet med BOOST har varit att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer. Projektet har varit kopplat till Smart Housing Småland.

Samarbetspartners i projektet har varit RISE Research Institutes of Sweden (projektägare), Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet.