<- Gå till Aktuelltöversikten

Regionerna (Småland) och EU storsatsar på skog och trä

Strukturfondspartnerskapet för Småland och öarna har beviljat Träcentrum finansiering från Europeiska regionala fonden (ERUF) till projekten KVIST och InsTrä. Projekten ger stora möjligheter till viktiga insatser med samverkan mellan akademi och företag och inom kompetensutveckling.

KVIST – Kompetensväxel skog och trä

Projektet ska utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skogs- och träindustrin och akademin. Projektet ska få fler studenter från olika utbildningar att göra praktik och examensarbeten m m i träindustrin, öka samarbetet mellan företag i utvecklingsarbete och öka samarbetet mellan akademin och företagen. Projektägare är Träcentrum. Finansiärer utöver ERUF är Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Jönköping University, Linnéuniversitetet samt Stiftelsen Träcentrum. Budget 12,2 miljoner SEK, projektlängd 3 år.

InsTrä

Projektet ska skapa en enhetlig kvalitetssäkrad struktur för kompetensutveckling i träindustrin som bygger på kompetensvalidering i Industriteknik Bas och branschspecifika valideringssystem. Strukturen och verktygen ska kunna användas av olika utbildningsanordnare för att höja kompetensnivån hos anställda och konkurrenskraften hos företagen. Projektägare är Träcentrum. Finansiärer utöver ERUF är Region Jönköpings län och Stiftelsen Träcentrum. Budget 3,6 miljoner SEK, projektlängd 3 år.

Läs pressrelease från Smålands skogs- och trästatregier