<- Gå till Aktuelltöversikten

ProWOOD söker 10 nya doktorander

10 doktorander till forskarskolan ProWOOD

Företagsforskarskolan ProWOOD drivs av Jönköping University (JU) i samarbete med Linnéuniversitetet (Lnu) och Träcentrum i Nässjö, med stöd från KK-stiftelsen och deltagande företag. Forskarskolans inriktning är Industriell produktframtagning för en proaktiv träindustri. Baserat på identifierade behov i träindustrin kombineras kunskap om industriell produktframtagning med kunskap om de förutsättningar trämaterialet ger. Fokus är i huvudsak på trämanufaktur, dvs. den del av träindustrin som adderar värde till sågat material där kvalitet på inkommande material är en faktor som beaktas.

Nu finns en möjlighet att bli en del av forskarskolan ProWOOD. Vi erbjuder plats för ytterligare tio doktorander med start i september 2017. Alla doktorander kommer att arbeta nära ett eller fler företag. De frågeställningar som företagen är intresserade av kan delas in i tre övergripande teman:

- Tekniker och metoder för förbättrad produktframtagning

- Produkt- och processplattformar

- Konkurrenskraftig och smart produktion

Läs mer på:

https://ju.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:137072/where:4/