<- Gå till Aktuelltöversikten

ProWood - forskning i nära samarbete med industrin

 

Rooa Salim t v, Elaheh Jalilzadehazhari t h.

Roaa Salim och Elaheh Jalilzadehazhari har båda varit en del av Prowood som är en forskarskola med syfte att skapa en utökad samverkan mellan forskarvärlden och industrin.

Forskningsprojekten formuleras gemsamt och doktoranderna har handledare från både lärosäten och företag. Läs vår artikel om Rooa, Elaheh och ProWood här.