<- Gå till Aktuelltöversikten

ProWOOD-doktorander fick pris för bästa studie

 

På bilden syns Djordje Popovic och Alexander Vestin

Djordje Popovic, Shamnath Thajudeen och Alexander Vestin, doktorander i forskarskolan ProWOOD på Tekniska Högskolan/Jönköping University har fått ”best paper award runner-up” för sin studie ” Smart manufacturing support to product platforms in industrialized house building” på Modular and Offsite Construction Summit 2019.  Studien har gjorts på trähustillverkare i Sverige och visar på hur smart produktion kan användas som komplement och stöd till produktplattformar i teori och praktik för industrialiserad hustillverkning.

På konferensen Modular and Offsite Construction (MOC) Summit samlas årligen över 300 deltagare från både akademi och industri för att presentera ny forskning och utbyta erfarenheter om modulbyggande och industriell produktion av byggnader. Nu i maj i år hölls konferensen i Banff, Kanada.

För mer information: Kontakta Malin Löfving, Träcentrum telefon 0380 - 55 43 20.