<- Gå till Aktuelltöversikten

Produktionslyftet 2019

Att löpande förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är att ni investerar tid och kraft – och att ni uthålligt kan driva en linje! Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i östra Småland med start den 4 september 2019.

I startprogrammet arbetar ni utifrån tema Lean tillsammans med ett antal andra företag, där
Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare och experter. Ni kommer att få:

• Insikter om Lean
• Hjälp att identifiera era viktigaste utmaningar baserat på vad kunderna och era
andra viktigaste intressenter förväntar sig
• Verktyg och handledning för att samla fakta och bestämma nuläge
• Inspiration från företag som gjort liknande resor
• Hjälp att hitta prioriteringar för att välja fokus i företagets fortsatta utveckling.

Resultatet efter genomfört program kommer vara att ni har formulerat er framtidsbild för ett prioriterat område och har en idé om nästa steg, som ett avstamp för fortsatt utveckling av den egna verksamheten och förnyelseförmågan.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR