11
2014-02-04 10:00

Produktionsledarnätverket besöker Materia

Onsdagen den 22 januari träffades produktionsledarnätverket på Materia AB i Tranås. Här kan man tala om inspirerande miljö för både besökare och anställda. Allt är genomtänkt från välkomnandet i receptionen till hur personalen bemöts på morgonen när de kommer till arbetet. Vi fick en företagspresentation av produktionschef Rolf Nielsen och sedan en rundvandring i de mycket fina lokalerna där man idag tillverka alla Materias produkter. Vi fick en inblick i hur produktionen är upplagd och vilka utmaningar man står inför i och med att hela organisationen utmanas till att utvecklas och bli bättre för att ständigt vara på väg.

Dagens tema var ledarskap för första linjens ledare där Toivo Pöyliö från Montico höll i ett mycket uppskattat pass för deltagarna. Vi fick en rejäl genomkörare i hur man jobbar med att få verksamheten till att fungera genom det Coachande ledarskapet. Hur går man till väga för att vägleda organisationen framåt istället för att trycka ner kunskap och tillvägagångssätt. Här hade Toivo många goda exempel och kunde med hjälp av deltagarna på ett enkelt sätt utsätta oss för coachning genom det öppna klimat som skapats i gruppen. Det blev på det sättet både en teoretisk genomgång men också en praktisk förevisning i hur det är att både coacha och att bli coachad.

Samtiliga deltagare var överens om att detta var bra väldigt bra och att behovet är väldigt stort att utveckla vidare. Dock kändes det som att vi fick en hel del att fundera på i bilen hem för att smälta det vi gått igenom.

 

David Andersson
Projektledare

 

Bilderna kommer från Materias hemsida www.materia.se 

Materia2