11
2013-11-26 15:00

Produktionsledarnätverkets träff på LEIAB

Vi var 9 personer som träffades på LEIAB i Mariannelund vid tiotiden på onsdagen den 20 november för att få se anläggningen och vilka utmaningar man står inför på LEAIAB. Per Thuresson med sin personal gav oss en mycket givande rundvandring genom hela verksamhetsflödet och förevisade och berättade med stor inlevelse om både tankar kring kommande investeringar och hur man jobbar med de dagliga förbättringarna av verksamheten. Företaget lever under en ständig konkurrens från låglönealternativ och de större konkurrenternas ständiga försök att leverera högre kvalitet och med bättre leveranssäkerhet. Detta innebär att man inom LEIAB dagligen arbetar med både det korta och det långa perspektivet i sitt förbättringsarbete.

Under eftermiddagen hade vi bett Bengt Ydrefors från ProSmart komma och tala om produktionsplanering i formen av strategier och hur ska man tänka och jobba med sin planering. Vilka olika former av planering kan man utgå ifrån när man jobbar i olika delar av företaget. Bengt inbjöd till mycket diskussion inom gruppen vilket medförde att många perspektiv på problemet planering kom upp till ytan. Till slut kunde vi dock konstatera att det finns två fundamentala element med planering.

1 Den är alltid förlegad när den är klar.

2 Ju närmare maxgränsen för din kapacitet du kommer desto svårare blir det att förutse din leveransprecision.

Men här finns också en fråga i sig som är avgörande för utfallet, vad är maxkapaciteten? I vilket läge är 100% kapacitet verkligen 100%? Erfarenheterna från gruppen är att ju stressigare och ju högre tempo man har i verksamheten desto högre maxkapacitet. Många har jobbat med att försöka behålla tempot även i tider av lägre beläggning men få har lyckats hålla tempot.

För mer information kontakta gärna David Andersson på Träcentrum på david@tracentrum.se eller via 0380-55 43 80 eller 0725 63 44 00.

Leiab