<- Gå till Aktuelltöversikten

Producera i Sverige - SWEDPROD

Producera i Sverige (SWEDPROD)

Malin Löfving och David Andersson på Träcentrum deltar i forskningsprojektet "Producera i Sverige".

Det har tidigare varit svårt att automatisera småserieproduktion och snabba omställningar vid högre volymer. Nu finns svensk teknik med flyttbara och snabbt omprogrammerbara robotar som möjliggör detta. Projektet ”Producera i Sverige” ska visa om det går att skapa en konkurrenskraftig och hållbar produktion genom flexibel automation i olika branscher i Sverige: metall-, trä-, bygg- och livsmedelsbranscherna.

På tillverkande företag inom respektive bransch kommer konkreta pilotstationer att byggas upp och användas för demonstration och gemensamt lärande samt forskning inom produktionsekonomi och produktionsergonomi.

Swerea IVF leder projektet i samverkan med småföretaget OpiFlex Automation, som tillsammans med SICK IVP AB och underleverantörer kommer att utveckla ny sensorteknik och digital teknik inom flexibel automation. Samverkanspart är också Träcentrum. Industripiloterna kommer att finnas vid några av företagen BK Produkter, Ellagro, WM Press, KG List, Absolut Company samt Anebyhus. 

Chalmers samt Träcentrum utför forskning om beslutsstöd vid införande av automation baserat på en systemsyn som innefattar tekniska och organisatoriska aspekter, ekonomi och arbetsmiljö. Swerea IVF bidrar med analys av produktionsergonomi vid stegvisa produktionsförändringar, samt Automationsresan - en metodik för införande av automation i olika branscher. Livsmedelsindustrierna och IF Metall deltar som partsreferenser och kommer att sprida resultaten till sina medlemmar. Förutom tekniska lösningar innefattar resultaten beslutsmodeller för investering och införande av flexibel automation.

Projektet har flera delmål:

-Molnbaserat verktyg för produktivitet/ekonomi

- Digitala tekniker för flexibel robotintegration

- Kvantitativa och kvalitativa forskningsresultat från industriella piloter

- Nätverk för branschöverskridande lärande

- Automationsvägledning för automation av småserietillverkning och snabba omställningar vid högre volymer

- Effektmål: Projektets nätverk och piloterna skapar gemensam kunskap som företagsledning, medarbetare och fackliga parter kan använda i sin utveckling av digitala fabriker.

För mer information kontakta: Malin Löfving, malin@tracentrum.se, 0380 - 55 43 20.