<- Gå till Aktuelltöversikten

Presentation av samverkan mellan företag och akademin - lärdomar från projekt KVIST

 

Jenny Bäckstrand Tekniska Högskolan i Jönköping / adjungerad specialist på Träcentrum, deltog i slutet av april på Swedish Production Symposiumr - SPS 2022 för att göra en presentation om samverkan mellan företag i träindustrin och akademin.  Presentationen baseras på en studie, där bl a projekt KVIST ingått, som handlar om att förenkla samverkan mellan små och medelstora företag och akademin genom att använda sig av en länk som agerar översättare mellan parterna.

Studien och resultat finns beskrivet i pappret ”Mutual benefits- linking SMEs in wood industry and HEIs using a translator” och är skrivet av Jenny Bäckstrand (JTH), Kerstin Johansen (JTH) och Malin Löfving (Träcentrum).

Om du vill läsa mer så finns hela pappret här: IOS Press Ebooks - Mutual Benefits – Linking SMEs in Wood Industry and HEIs Using a Translator

Swedish Production Symposium (SPS) är en internationell vetenskaplig konferens som arrangeras vartannat år och samlar omkring 150-200 deltagare. SPS2022 arrangerades av Skövde University.

Inom projekt KVIST - Kompetensväxel inom Skog och Trä, är utveckling av samverkan mellan lärosäten och träindustriella företag kärnfrågan. Projektet syftar till att öka samverkan mellan företag och lärosäten för att öka företagens utvecklingsförmåga och stärka deras konkurrenskraft. Fram till april 2022 har ca 25 företag tagit emot sammanlagt ca 45 studenter på examensjobb, praktik och projektarbeten.