<- Gå till Aktuelltöversikten

Polyform satsar på kompetensutveckling

Johan Hoffstedt, vd på Polyform

I projektet "Kompetens för alla" har Polyform i Vimmerby utnyttjat möjligheten att höja kompetensen på bolaget inom flera olika områden. – Vi har utbildat oss inom både hårda och mjuka frågor, berättar Johan Hoffstedt, vd på Polyform.

Polyform är ett företag som idag är mest känt för sin kökstillverkning, men historien om bolaget börjar faktiskt med en bokhylla. – Polyformhyllan var på 50-talet ett av de första byggbara bokhyllesystemen och den var en verklig storsäljare under många år. Sen kom IKEA och förändrade den marknaden och försäljningen vek, berättar Johan Hoffstedt.

Idag står kökstillverkningen för över 95 procent av omsättningen, men bokhyllan och andra specialsnickerier lever fortfarande kvar. – Det är idag en väldigt liten del av verksamheten, men en del av vårt arv från Axel Ståhls möbelfabrik som startade i början av 1900-talet och som är ursprunget till dagens Polyform, berättar Johan Hoffstedt.

En stark konkurrensfördel för Polyform är deras laserkantlist. – Det är en teknik som vi har varit med och utvecklat och som vi är relativt ensamma om i Sverige. Traditionellt sätt så limmar man på kantlisten på exempelvis skåpstommar eller luckor, men med laserkantlist får vi en helt osynlig skarv som håller tätt mot både fukt och smuts, förklarar Johan.

Sedan ungefär ett år tillbaka pågår ett digitaliseringsarbete på företaget där Träcentrum har varit en viktig del genom kompetensutveckling via projektet ”Kompetens för alla”. – Vi har skaffat och utbildat vår personal i ett nytt produktionsledningssystem. Det ger oss bättre koll på våra ordrar och hjälper oss att bland annat att planera, tidsstyra och optimera materialflödet. Systemet hjälper oss också att räkna på jobb med mycket högre precision än tidigare, förklarar Johan Hoffstedt.

- Parallellt med detta har Polyform även köpt in ett nytt ritprogram och även här har företaget fått hjälp av Träcentrum med kompetensutveckling. – Programmet är kopplat direkt till våra maskiner, vilket gör att vi eliminerar felkällor och skapar möjligheter till effektivare processer, säger Johan Hoffstedt.

Digitalisering och optimering av de interna processerna är en nyckelfaktor för framgång. – Vi har små möjligheter att höja våra priser och därför är det extremt viktigt att vi jobbar med våra egna processer för att på det sättet kunna öka våra marginaler, säger Johan. Jag tror också att vår bransch av tradition är lite konservativ och därför ligger vi lite efter i digitaliseringen, fortsätter han.

Förutom digitaliseringsprojekten har Polyform även utbildat sin personal i arbetsmiljö med syfte att förebygga kränkande särbehandling.

– Vi vill vara en bra arbetsgivare ur alla aspekter. Man ska trivas och ha en bra arbetsmiljö; det är en självklarhet för oss, säger Johan. I framtiden kommer det bli ännu svårare att hitta kompetent personal och då är det en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda en schysst arbetsmiljö, fortsätter han.

Sammantaget är Johan Hoffstedt mycket nöjd med de kompetensutvecklingsinsatser som har genomförts i samverkan med Träcentrum.

– Träcentrum är en bra partner att ha med att göra. Det är enkelt och det går snabbt från idé till genomförande. De är lyhörda och har ett genuint intresse av att vi utbildar oss och lyfter branschen, säger han. Skräddarsydda utbildningar i samverkan med en partner som känner branschen utan och innan är klockrent, fortsätter han.

Johan Hoffstedt rekommenderar andra företagare i träbranschen att ta kontakt med Träcentrum och undersöka vilka möjligheter till kompetensutveckling som finns. – Utbildning kan vara mycket kostsamt. Ofta måste produktionen stå stilla, samtidigt som du ska betala externa konsulter för själva utbildningen. Därför är det väldigt mycket värt att kunna få stöd från Träcentrum, säger han.

Kompentensutveckling är en viktig fråga för Polyform och tankar finns på ytterligare utbildningssatsningar.

– Vi har flera idéer och med stor sannolikhet kommer vi att fortsätta höja vår kunskapsnivå i samverkan med Träcentrum, avslutar Johan Hoffstedt.

Bild från produktionen hos Polyform

Polyform

Polyform grundades i början av 1900-talet under namnet Axel Ståhls möbelfabrik. Företaget tillverkade då måttanpassade och specialbeställda möbler. Idag är Polyform huvudsakligen en kökstillverkare och omsätter 50 - 60 miljoner SEK årligen samt sysselsätter 35 personer.

Kompetens för alla

Kompetens för alla är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden med ca 8 miljoner kronor från 2018-2020. I projektet ingår 35 småländska träföretag som fått en unik möjlighet till kompetensutveckling för framtida utmaningar.  Bakgrunden till projektet är att träindustrin i Småland står inför stora utmaningar och behöver börja arbeta strategiskt med sin långsiktiga kompetensförsörjning.