<- Gå till Aktuelltöversikten

Amal fick jobb efter anpassad utbildning

Kai Atterfors/Pelly, Amal Mostafa Alaswad/Pelly och Carl Karam/Träcentrum.

 

Amal Mostafa Alaswad kom till Sverige för fem år sedan och idag jobbar hon som orderplockare på Pelly i Nässjö.

– Jag är stolt över att jobba här och jag är glad att jag har fått den chansen, säger Amal.

Efter 1,5 år på SFI fick Amal möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning på Träcentrum.

– Jag gillar trä och ville gärna utbilda mig inom den branschen. Både min far och min morbror är snickare, berättar Amal.

Utbildningen var skräddarsydd för att passa de behov som fanns hos Pelly och avslutades med en APL (arbetsplatsförlagt lärande) på plats i fabriken.

– Det var en superanpassad utbildning och vi valde ut individer som vi trodde skulle passa på Pelly. Så här långt har 14 av de 15 som gick utbildningen fått jobb, berättar Carl Karam som är projektledare på Träcentrum.

Förutom praktiska moment så innehåller även utbildningen en annan viktig bit.

– Studenterna får lära sig om alla oskrivna regler och sociala koder som finns på den svenska arbetsmarknaden. Hur man beter sig på jobbet helt enkelt, förklarar Carl Karam. Detta är tillsammans med verklighetsanpassad yrkessvenska en del i den så kallade 360 graders-metoden, fortsätter han.

Pelly Group flyttade nyligen stora delar av sin verksamhet från Hillerstorp till Nässjö, vilket skapade ett behov av ny personal.

– När jag kom in bilden så fanns det en etablerad kontakt med Träcentrum som vi sedan har vidareutvecklat, berättar Kai Atterfors som är produktionsledare på Pelly. Vi har haft ett bra utbyte och samarbetet har fungerat fantastiskt bra, fortsätter Kai.

Amal Mostafa Alaswad och Kai Atterfors på Pelly.

Coronapandemin har slagit hårt mot många företag, men Pelly har klarat sig bra.

– Vi har inte märkt av någon avmattning alls, snarare tvärtom berättar Kai. Jag tror att många har fått mer tid över till att renovera hemma, vilket har gjort att efterfrågan på våra produkter har ökat. Vi har också varit förskonade och ingen i personalen har drabbats av viruset, fortsätter han.

När man söker folk till industrin idag så får man många sökanden som har en annan etnisk bakgrund. – Traditionellt sett har de som jobbat i träindustrin varit män med svensk bakgrund, men det speglar inte hur samhället ser ut idag, fortsätter han. Mångfald är en styrka som jag tycker att vi ska bli bättre på att utnyttja, säger Kai Atterfors. Arbetsplatser blir absolut bäst när vi blandar män, kvinnor och olika kulturer, fortsätter han.

Kai menar att det viktigaste är att man har ett intresse för arbetsuppgifterna och en vilja att utvecklas - inte att man pratar perfekt svenska.

– Vi vill skapa möten och inte krockar. Amal är ett utmärkt exempel på detta. Hon är glad och positiv och har en stor vilja att lära sig nya saker, säger Kai.

Amal har jobbat på Pelly sen i augusti och hon trivs mycket bra med både arbetsuppgifterna och arbetskamraterna.

– Det var lite svårt i början, men nu har jag kommit in i det bra. Jag är väldigt glad att jag har fått den här chansen och att jag har blivit så väl bemött. Jag kämpar mycket och försöker lära mig mer hela tiden, säger hon.

På Pelly är man väldigt nöjda med den hjälp som Träcentrum har kunnat erbjuda.

– Tack vare samarbetet har vi fått möjlighet att knyta många duktiga medarbetare till oss, vilket har varit väldigt värdefullt för oss. Vi har inte haft några förutfattade meningar utan alla har fått en ärlig chans att visa vad de går för, och det har slagit väldigt väl ut, säger Kai.

Även Carl Karam skriver under på att det har varit ett väldigt lyckat samarbete. – Kai och Pelly har haft ett öppet sinne genom hela processen och samarbetet har fungerat fantastiskt bra, avslutar han.

Carl Karam/Träcentrum, Amal Mostafa Alaswad och Kai Atterfors/Pelly.

FAKTA OM PELLY

Inom Pelly Group tillverkas köks-, garderobs- och förvaringslösningar för hela hemmet. Mirro som tillverkar garderober och förvaringslösningar, LG Collection som tillverkar måttanpassade bänkskivor och stänkpaneler och Pelly Components som tillverkar förvaringslösningar till kök. I koncernen finns även en produktionsanläggning i Baltikum. Bland kunderna märks bland annat IKEA och alla de stora byggvarukedjorna. Vid anläggningen i Nässjö har koncernen idag ca 70 anställda.

FAKTA: 360 graders-metoden 360 graders-metoden är en metod som ska hjälpa utrikesfödda att snabbt komma i arbete och som består av fyra delar. Dels en praktisk yrkesutbildning, men också relevant yrkessvenska, social coaching och givetvis ett nära samarbete med näringslivet.