<- Gå till Aktuelltöversikten

Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Omställningslyftet är en nationell satsning för att göra det lättare för företag att ställa om. Nätverket IUC Sverige är en del av satsningen som leds av RISE, men i gott samarbete med flera andra företagsstödjande organisationer så som Energikontoren, SISP och IVL. I korthet så handlar det om att hjälpa företag att förflytta sig.

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. ​Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Exempel på möjligheter inom Omställningslyftet

  • Omställningsintervjuer
  • Företagsanalyser (TBN)
  • Förutsättningsstudie och expertbedömning
  • Kickstart Hållbarhet
  • Genomförandeplan och coachning
  • Teknikworkshop
  • Startprogram
  • Nätverksträffar och inspirationsträffar

Nu har du och ditt företag chansen att vara med! 

Kontakta Kristina Thibom, Träcentrum,

 kristina@tracentrum.se, tel 072-502 37 00 för mer information.

 

Öppna pdf-filen 

Läs mer på IUC Sveriges hemsida, här kan du också anmäla ditt intresse att delta i Omställningslyftet