11
2013-01-21 00:00
Bending Group

5S har gett ökad produktivitet på Bending Group

Under hösten har Bending Group i Nybro satsat hårt på att bli duktiga på 5S. Resultatet för företaget är mycket positivt. Ett exempel är att verktygen hittas betydligt snabbare nu än tidigare.

-De verktyg och det material som behövs finns nu på rätt ställe, uppmärkt och helt. Nu är det slut på letandet i fabriken, säger Roger Starkenberg, produktionschef på Bending Group. Arbetet har varit krävande men resultatet är klart mindre letande och ökad trivsel hos personalen.

-Efter 5S revisionen kom det fram ett antal förbättringar som vi nu jobbar med att göra något åt. De flesta kunde vi fixa relativt snabbt och enkelt men några mindre investeringar måste ändå göras för att nå fram till uppsatta mål.

Utvecklande arbete

Thomas Ragnarsson, VD på Bending Group, är också nöjd med hur 5S arbetet har utvecklats.

-5S arbetet har gått från att vara ett städverktyg till ett produktivitetsverktyg för Bending Group säger Tomas Ragnarsson. I början jobbade vi med att enbart städa och få ordning men idag jobbar vi mer med att ha rätt sak på rätt plats och att maskinerna hålls i rätt skick för att nå långsiktiga resultat. Numera är 5S den första delen vi jobbar med i  roduktionsförbättringen för att lägga grunden för förbättringsarbetet och för att få igång det dagliga underhållsarbetet ute hos operatörerna.

Det har gjort att vi redan efter några månader ser tendenser till minskade stopp på grund av haverier och letande efter verktyg och utrustning. Dock är det en lång väg att gå för att komma ända fram till målet.

5S är ett verktyg i LEAN

5S kopplas ofta till LEAN. 5S är mer än så, det är ett av alla verktyg i LEAN och  grundläggande för att komma framåt.

Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana är de fem stegen. De första tre stegen finns ofta redan i företagen. För att ta de sista två stegen krävs ett strategiskt beslut att jobba med 5S. Här är det viktigt att jobba med mål på kort och lång sikt för att uppnå önskad verkan.

För mer information kontakta

David Andersson, Träcentrum,
0380 – 55 43 80, 0725-63 44 00, david@tracentrum.se