<- Gå till Aktuelltöversikten

Nyskapande möbler visades av designstudenter från Träcentrum på Stockholm Furniture & Light Fair

De duktiga designstudenter som läser Tekniska Högskolan i Jönköpings utbildning Produktutveckling med möbeldesign som Träcentrum driver ställde ut sina egendesignade möbler i egentillverkad monter i mässans ”Greenhouse”. Greenhouse är mässans jurybedömda område för unga oetablerade formgivare och designskolor. Sammanlagt deltar 37 formgivare/designgrupper och 29 designskolor från 20 länder.

Temat för 2019 års studentmöbler är TALK ABOUT IT. Studenterna vill skapa en dialog om diskriminering, jämlikhet, behov, tillgänglighet och lika behandling. Inom design talar vi mycket om behov. Hur tillgodoser vi behov, och för vem? Hur känner vi oss inkluderade eller exkluderade? Studenterna har skapat sju starka berättelser, som på djupet analyserar och reflekterar över olika behov, och om olika grunder till diskriminering. Berättelserna har använts som inspiration och förmedlas, direkt eller indirekt, genom möblerna som visas upp.Målet med projektet har varit att skapa möbler som är vackra, innovativa och funktionella, men som även förmedlar något mer. Studenterna har velat uppmärksamma ett ämne som de tycker är viktigt, och öppna upp för dialog och väcka tankar.

I montern visades också de pallar med uttrycksfull design som årets förstaårsstudenter designat.

Göte & Linnéa Öhrskogs Stiftelses stipendiefond har finansierat deltagandet för studenterna.

Se årets möbler i den fina folder som studenterna själva skapat.