<- Gå till Aktuelltöversikten

Nya utbildningsplatser för jobb inom träbranschen!

Dagen efter examen för de studerande i YH-utbildningen Produktionsteknik trä, möbel och inredning har vi idag den glädjande nyheten att vi fått två nya starter beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Fantastiskt att vi i den hårda konkurrensen får ett ja från Myndigheten för yrkeshögskolan. Ett ja som betyder 40 utbildningsplatser på eftergymnasial nivå fördelat på 2 utbildningsstarter, hösten 2023 och hösten 2024. Tekniska högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet av utbildningen.

Styrkan med yrkeshögskoleutbildningar är att företag inom branschen är med i hela ansökningsarbetet och ställer sig bakom behovet av ny arbetskraft inom området. Utbildningen styrs av en aktiv ledningsgrupp som är med hela vägen från marknadsföring och antagning till examination. Det är ledningsgruppen som beslutar om kursplaner och mål för utbildningen, allt för att innehållet i utbildningen skall matcha branschens behov. 25 % av utbildningen genomförs i direkt anknytning till företagen inom branschen genom praktik och examensarbete.

Fakta om utbildningen Produktionsteknik trä, möbel och inredning
Var hittar man mer information om utbildningen?
På Träcentrums hemsida www.tracentrum.se och på www.ju.se

Vad kan man jobba med efter utbildningen?
Produktionstekniker, Produktionsplanerare, Kvalitetstekniker eller produktionsledare

Hur lång är utbildningen?
3 terminer

Vad är det bästa med en Yh – utbildning?
Att teori varvas med praktiska moment och att 25 % av utbildningen direkt är kopplad mot företag inom branschen.

Hur ansöker man?
Ansökan görs via högskolan i Jönköping på www.ju.se mellan 15/3 och 17/4.

Vad får man för examen?
Yrkeshögskoleexamen i Produktionsteknik trä, möbel och inredning.

Vem ringer man för mer information?
Utbildningsledare Håkan Josephsson 072 – 067 14 99
Utbildningskoordinator Marianne Ljungström 076 – 321 75 85

Här finns samlad information om utbildningen