<- Gå till Aktuelltöversikten

Nya P-platser med laddstolpar

Träcentrum möter det ökade antalet elbilar i samhället med att uppgradera 4 av av befintliga P-platser med laddsolpar, två för besökare och två för personal. Laddning sker via Efuels app.