<- Gå till Aktuelltöversikten

Ny YH-utbildning som möter stora branschehov är igång!

Träcentrum har precis tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping startat YH-utbildningen Produktionsledning industriell träbyggnation. Utbildningen är 2 terminer, och svarar mot stor kompetensefterfrågan hos branschen. Den nya utbildningen genomförs på distans samt med 6 fysiska träffar, och är perfekt anpassad för personer som i dag arbetar i trähusföretag, byggföretag, företag som producerar och framställer byggnader och företag som producerar byggkomponenter. Utbildningen riktar sig även till personer som idag inte arbetar i branschen, och ger deltagarna mycket goda förutsättningar för en ledande roll inom processen för träbyggnation.

Läs artikel här.