<- Gå till Aktuelltöversikten

Ny professur i träbyggnadsteknik på Chalmers

Chalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå.

- Chalmers har sedan lång tid tillbaka bedrivit forskning och utbildning på avancerad nivå inom ämnet träbyggnad men med tiden har forskningsverksamheten minskat. För att kunna bidra till den svenska träbranschens utveckling och för att kunna fortsätta att utbilda civilingenjörer med avancerad kunskap inom träbyggnadsområdet behöver forskningen inom Träbyggnad vid Chalmers tekniska högskola åter byggas upp till en internationellt framstående nivå, säger docent Mario Plos på Chalmers.

Branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen, TMF, åtar sig att stötta professuren under en femårsperiod.

Läs mer:

http://www.tmf.se/press/pressmeddelanden/ny-professur-i-trabyggnadsteknik-pa-chalmers