<- Gå till Aktuelltöversikten

Andra omgången av ProWOOD startar

Nu startar andra omgången av Företagsforskarskolan ProWOOD

ProWOOD är ett samarbete mellan Träcentrum, Linnéuniversitetet och Tekniska Högskolan/Jönköping University. Satsningen stöds av KK-stiftelsen samt regionförbunden och länsstyrelserna i Småland. ProWOOD är regionens gemensamma forskningssatsning för den trärelaterade industrin. Forskningen bedrivs som praktisk tillämpning i företagsspecifika projekt. Sex doktorander deltar i pågående ProWOOD tillsammans med lika många företag (se bilden). På bilden är även ProWOODs programdirektör Kristina Säfsten/JU med (längst till vänster) samt handledaransvarig Jimmy Johannson/Lnu (längst till höger).

Nu startas den andra omgången; ProWOOD + med 10 nya doktorander.

Basen i ProWOOD+ är följande företag och projektidéer:

Flexator AB: Utveckling av teknikplattform för trähusbyggande

Swedish Match Industries AB: Trämaterialets egenskaper kopplat till produktionsprocesser

Moelven Töreboda AB: Limträbaserat byggsystem för rationellt byggande av flervåningshus

AB Gustav Kährs: Ökat råvaruutnyttjande i värdeskapande processer

Trivselhus AB: Effektivt produktionssystem anpassat för industriellt trähusbyggande

WoodEye AB: Användning av träråvarans biotekniska information för effektivare användning i den vidareförädlande träindustrin.

I februari 2017 påbörjas rekryteringen av de nya doktoranderna och i september 2017 startar forskarskolan inom ProWOOD+. Det finns fortfarande möjlighet för fler intresserade företag att delta i samarbetet.

Kontaktpersoner:

Kristina Säfsten, Professor Produktionssystem Jönköping University/Programdirektör för ProWOOD: kristina.safsten@ju.se, 036-101639

Johan Palm, Träcentrum, ansvarig för företagskontakter: johan@tracentrum.se, 0380 - 55 43 15

Jimmy Johansson, Linnéuniversitetet, handledarteam, jimmy.johansson@lnu.se, 0470 - 70 80 33