<- Gå till Aktuelltöversikten

Mini Innovation Race med tema flyttkedjor och boendekarriärer genomfört inom BOOST under Mitt Europa-dagarna

Den 7 maj genomfördes ett Mini Innovation Race av BOOST och projektet Innovation Runway som en aktivitet under EU-kampanjen "Mitt Europa" där ett stort antal EU-projekt í Sverige synliggörs under samma vecka.

Boost – boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas, är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer. Projektet är kopplat till Smart Housing Småland. Projektet har tre fokusområden: Affärsmodellsinnovering, Metadesign och Tekniska Prototyper. Läs mer om BOOST här.

Samarbetspartners i BOOST är RISE Research Institutes of Sweden, fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Innovation Runway är ett projekt kopplat till Science Park, och erbjuder hjälp med att utveckla nya innovationer, tjänster och affärsområden. 

Under Mini Innovation Racet deltog näringslivsrepresentanter, myndigheter, studenter och samverkansparter i projektet. Ämnen som diskuterades var bl a hur man kan skapa dynamiska flyttkedjor och investeringsvilja för bostäder på landsbygden. Några av de innovativa lösningar som arbetades fram i grupperna var behov  av nya finansieringsmodeller, , sharing economy för boende och byggande,  "After study-boende" och matchmaking på boende- och byggmarknaden.