11
2014-03-25 14:30

Lyckat nätverk för exportsatsning

Exportframgångar beror inte på slumpen, utan på fokus och en medveten strategi!

Träcentrum och Business Sweden vill tillsammans bidra till en ökad kompetens med exportkunskap för den småländska träbranschen. Detta har resulterat i att seminarieprogrammet "Steps to Export" genomförts för åtta företag inom ramen för Träcentrums Coachingprojekt . Seminarieserien startade hösten 2013 och avslutades i mars 2014. Företagen som deltagit är Willa Nordic, Ekenäshus, Träab, Ixanon, Ecobark, Grimstorps Byggkomponenter, Guldkanten och Weimer Hydraulik.

Med hjälp av analysverktyget Steps to Export och stöd från de regionala exportrådgivarnas på Business Sweden har deltagarna förberett och utvecklat sitt företags export.

Seminarieprogrammet har varit upplagt på så sätt att deltagarna under 5 halvdagar har lotsats genom de viktigaste exportstegen inför en satsning på nya eller revidering på de befintliga marknaderna. Teoretiska moment har varvats med praktiska övningar och diskussioner, hela tiden med det egna företaget i fokus. Mellan de gemensamma gruppmötena har deltagarna coachats av en personlig exportrådgivare.

Fokus för träffarna har varit att arbeta med att få svar på frågor som: VAD ska jag exportera? VEM är min kund? VILKEN marknad efterfrågar det jag erbjuder? HUR ska jag ta mig in på en ny marknad?

Företagen var vid avslutningstillfället mycket nöjda med utbildningen och sugna på att omsätta sina nya kunskaper i praktiken. Karin Darlington från Business Sweden som tillsammans med sin kollega Johannes Falkeström hållit i utbildningen berömde deltagarnas engagemang.

Thomas Strand på Träcentrum, som arbetar med Coachingprojektet, säger att det har varit ett nätverk med lyckat resultat.

Vill du veta mer kan du kontakta Thomas Strand på telefon 0380 - 55 43 16 eller strand@tracentrum.se

 

 Coachingprojektet medfinansieras av:

EU_centrerad _RGB             Woodtheheartofsmaland _smaland -pos