<- Gå till Aktuelltöversikten

Lyckad Trävecka med många aktiviteter

Stort tack till alla hundratals personer, företag, organisationer, skolbarn, lärare m fl som på olika sätt deltagit i Träveckan. Tillsammans har vi haft en innehållsrik vecka med trä i fokus! Inspirationsdagen på Träcentrum torsdagen den 13 november hade 115 besökare som fick lyssna till många inspirerande inslag.

Per-Arne Andersson, VD på Kinnarps, talade om två viktiga faktorer för ökad konkurrenskraft i framtiden; kompetensutveckling och hållbarhet.

PA

 

 

På inspirationsdagen invigdes också företagsforskarskolan ProWOOD. Istället för att klippa av ett band bestod invigningen av en sammanfogning av två trädelar, vilket symboliserar att ProWOOD kopplar samman industri och akademi. ProWOOD innebär att fem doktorander kommer utföra industrinära forskning under sin doktorandperiod, kopplade till JTH och Lnu. KK-Stiftelsen tillsammans med de företag som tar emot doktoranderna finansierar upplägget.

Prowood1