<- Gå till Aktuelltöversikten

Lyckad samverkan mellan företag och studenter

Tillsammans med företagen har Träcentrums industricoacher och personal från de båda lärosätena arbetat fram spännande uppdrag åt studenterna. Uppdragen kommer från redan identifierade problemställningar som funnits en tid eller uppstått utifrån förändrade förutsättningar som påverkar det dagliga arbetet. Responsen från företagen, lärosätena och studenterna har varit mycket bra.

 

Studenterna kommer att genomföra examensjobb, uppsatser eller praktik på företagen. De kommer jobba med: analys robotinvestering, layout/flöde för ny produkt, Intern logistik truckar, strategisk kommunikation i produktionsmiljö, strategi och metoder kring återbruk/refurbishing av möbler, värdeflöden, produktionskostnader och mycket mer.

 

Tre av studenterna från Jönköping University gör en sk internship på Träcentrum. Det är en 10 veckors praktik där studenterna tillämpar sina kunskaper i praktiska uppgifter. Simon Lundh, Simon Ljungquist och Linus Johansson kommer under sin tid på Träcentrum jobba med utvecklingsprojekt på flera företag. Under vecka 3 besökte de Vallsjöhus och träffade försäljningschefen Marie Beckman Janzon och produktionschefen Magnus Pettersson för en introduktion till det projekt de skall jobba med tillsammans.
- Studenterna blev väl mottagna på Vallsjöhus. Efter en presentation av verksamheten och genomgång av uppdraget fick de även gå runt och titta närmare på produktionen, berättar Christer Andersson, industricoach på Träcentrum och studenternas handledare. Studenternas uppdrag på Vallsjöhus är att göra en genomgripande marknadsanalys.

Från vänster Marie Beckman Janzon försäljningschef Vallsjöhus, studenterna Simon Lundh, Simon Ljungquist, Linus Johansson samt Magnus Pettersson produktionschef Vallsjöhus

Under våren kommer projektet att arbeta med uppföljning, analys och ta fram nya uppdrag som kan vara till nytta för den Småländska trä och möbelindustrin.

Företag som är intresserade av att samverka med studenter för examensjobb, praktik eller annat kan kontakta Träcentrums industricoacher: Christer Andersson, Thomas Strand, Malin Löfving, Marie Palm och Kristina Thibom

- länk till kontakuppgifter